ประกาศ :

งามพระแท่นศิลาอาสน์ ถิ่นลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไม้กวาดตองกง ดงหอมแดงเลื่องชื่อ นามระบือตำนานเมืองแม่ม่าย :: ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีพนมมาศทุกท่าน :: รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองประชาชน ::


โครงสร้างบุคลากร > สำนักปลัดเทศบาล

นางนาฎอนงค์ เพิ่มเยาว์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางเยาวภานี คร้ามศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสุพจ ชุ่มกลิ่น

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวอรพิน อ่อนพรม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุพีรณัฐ ตั้วสกุล

นิติกรปฎิบัติการ

-ว่าง-

นักจัดการงานทั่วไป

จ.ส.ท.เจริญ วงศ์เหล้า

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

นางทวีพร ชนะสงคราม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธิติพร บุญมี

ผู้ช่วยนิติกร

นายสมบรูณ์ ปาวัน

พนักงานขับรถยนต์

นางเกษม พร้อมมิตร

แม่บ้าน

นางสาวกุสาวดี แก้วทองมา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางอรชร วันแว่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

อำนาจหน้าที่ > สำนักปลัดเทศบาล

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
21/03/2563 4 1965 4022 4373 12111 19462 71103 3.214.184.223