ประกาศ :

งามพระแท่นศิลาอาสน์ ถิ่นลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไม้กวาดตองกง ดงหอมแดงเลื่องชื่อ นามระบือตำนานเมืองแม่ม่าย :: ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีพนมมาศทุกท่าน :: รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองประชาชน ::


> หัวหน้าส่วนราชการ

นางนาฎอนงค์ เพิ่มเยาว์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

เบอร์โทรศัพท์ 055-431076ต่อ108


นางนาฎอนงค์ เพิ่มเยาว์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ 055-431076 ต่อ 108


นางเรณู เกตุแก้ว

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เบอร์โทรศัพท์ 055-431076 ต่อ 120


นางสุนันท์ อินฟากท่า

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทรศัพท์ 055-431076 ต่อ 117


นายเรวัตร์ พุทธรักชิต

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 055-431076 ต่อ 118


นางกนกวรรณ พงศ์วิทยเวคิน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 055-431076 ต่อ 109


นายเรวัตร์ พุทธรักขิต

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

เบอร์โทรศัพท์ 055-431076 ต่อ 118


นางขนิษฐา พุ่มประทีป

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 055-431076 ต่อ 116


นาวสาววีนา เขียวคง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 055-431076 ต่อ 110


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
21/03/2563 45 1668 18263 4858 16740 19462 75732 3.239.2.192